Categories Menu

På svenska

    
Samlingspartiets ungdomsförbund täcker hela Finland. Över 200 lokalföreningar, 14 regionala kretsorganisationer, några hundra stadsfullmäktige, riksdagsledamöter, europaparlamentariker Piia-Noora Kauppi m. fl. gör oss till en av Finlands mest inflytelserika ungdomsorganisationer.

Ungdomar måste själv bevaka sina intressen, eftersom ingen annan kommer att göra det. Samlingspartiets ungdomsförbund har en stark ställning inom så väl Samlingspartiet som många andra ungdomsorganisationer. Många av Samlingspartiets ministrar har förut varit aktiva i ungdomsförbundet, vilket naturligtvis är en enorm fördel i vårt lobbande.

Lärande
Ingen av oss kan för evigt undvika politik. Besluten som görs i stadsfullmäktigen, riksdagen och regeringen berör oss alla. Vi hjälper ungdomar förstå samhällets och politikens dynamik.

I detta syfte är Samlingspartiets ungdomsförbund också en utbildningsorganisation. Tillsammans lär vi oss att tala inför publik, att lobba, fungera som ordförande för möten och att arbeta i en internationell miljö. Vi erbjuder mycket information om olika ämnen du kan vara intresserad av och ett avsevärt kontaktnätverk.

Vår ideologi, skrivet i alla våra program, är kompassen i alla våra aktiviteter.

Tråkigt? Absolut inte!
Vår verksamhet bringar tillsammans ungdomar från hela landet och till och med hela kontinenten. De mest legendariska happenings är antagligen våra traditionella Winter Games och Summer Games. Ungdomar, riksdagsmän, europaparlamentariker och ministrar kan ses diskutera, debattera och festa tillsammans hela natten lång.

Samlingspartiets ungdomsförbund är den mest inflytelserika ungdomsorganisationen i Finland! Vårt att kolla, i alla fall!

Våra värden
Alla oss har en egen betoning för sina värden. Fortfarande har varje människa rätt till sina idéer. I alla fall tar idéerna baserad på våra värden ett gemensamt steg i politik. Enligt oss borde samhället byggas på demokratin, marknadsekonomien och den finska identiteten.

Individuell frihet
Individuell frihet betyder respekt för humanitet och omtanke om sig själv och om dom andra. För oss betyder individuell frihet inte att man skulle vara egoistisk. Nej, det handlar om frihet för alla att besluta sig och rätt att välja vad som man vill bli.

Rättvisa
För oss betyder rättvisa att man tar ansvar för sin aktion. Man borde också ha rätt att bli rättvist belönad för sitt arbete. Grunden för rättvisa är likvärdighet och integritet av varje ens individuella frihet.

Bildning
Bildning är fundamentet för den mänskliga utvecklingen. Människorna borde eggas och stödas att lära och utbilda sig genom hela livet.

Tolerans
Tolerans handlar om respekt för den individuella friheten. Tolerans betyder att man ska acceptera och ära andra människors tankevärld, religion och livstil som deras individuella val.

Ekologiskt ansvar
Vi bär ansvaret för hela världen. Mänskligheten måste göra klart för sig att globens kapacitet är gränsat och sina naturskatter är utsinande. Naturskatter borde användas på ett ansvarligt sätt.

Socialt ansvar
Det sociala ansvaret handlar om omtanke om de missgynnade, dom som är i ett svårt livssituation och dom som är sjuka. Det här säkerhetsnätet borde ändå inte passivera, utan egga man att ta ansvar för sitt egna liv och livssituation.

–> Aktuella artiklar på svenska